Δημοσιευσεις

Αρχική

Η επίδραση της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Δρ. Δημήτριος Ι. Μαδυτινός, Κωνσταντίνος Ι. Ταρινίδης, Δρ. Χαράλαμπος Τσαϊρίδης

Η ανάπτυξη και η δημοτικότητα των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησαν ένα νέο κόσμο συνεργασίας και επικοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (ΥΚΔ) έχουν γίνει ένα καθημερινό και αναπόσπαστο κομμάτι σε εκατομμύρια χρήστες. Καθώς η διαδικτυακή αυτή κοινότητα αρχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικούς ρυθμούς, άρχισαν να εμφανίζονται απειλές για τους χρήστες που τη χρησιμοποιούν. Η μελέτη αυτή εξετάζει το πως η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η ιδιωτικότητα επηρεάζει τη πρόθεση των χρηστών προς τη χρήση τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν και επικυρώνουν ότι υπάρχει εύκολη αποδοχή των χρηστών στη χρήση των ΥΚΔ. Το μοντέλο μας δείχνει ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη ασφάλεια και στην εμπιστοσύνη των χρηστών, στο να χρησιμοποιήσουν κάποια ΥΚΔ. Το Facebook παρέχει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας σε αντίθεση από τα άλλα δίκτυα. Επίσης, φαίνεται ότι η αντιλαμβανόμενη ασφάλεια συγκρατεί την επίδραση της αντιλαμβανόμενης ιδιωτικότητας πάνω στον παράγοντα της εμπιστοσύνης.

Δείτε Περισσότερα

Ανάληψη ρίσκου, εμπιστοσύνης και ζητήματα ιδιωτικότητας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Ταρινίδης Κωνσταντίνος, Μπαγλανέα Πελαγία, Danilans Davis, Rokis Martins, David Elisa, Marques Joana

Την τελευταία δεκαετία, το διαδίκτυο παρουσίασε μια ραγδαία αύξηση στην χρήση του και έγινε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και ειδικότερα μέσα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (ΥΚΔ). Η ανάπτυξη και η δημοτικότητα των ΥΚΔ έχει δημιουργήσει έναν καινούργιο κόσμο συνεργασίας και επικοινωνίας παγκοσμίως. Με αυτόν τον τρόπο οι ΥΚΔ έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν θεμελιωδώς τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής μας ζωής. Οι ΥΚΔ παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, τόσο σε επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές, προκειμένου να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Αυτά τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τη μορφή των φωτογραφιών, βίντεο, εφαρμογές κ.λπ.
Αυτή η μελέτη είναι μια εφαρμοσμένη εμπειρική έρευνα που προσπαθεί να εξετάσει το πως η ανάληψη κινδύνου, εμπιστοσύνης και ιδιωτικότητας μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική ζωή των χρηστών μέσα στις ΥΚΔ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η παρούσα μελέτη βασίζεται σε βιβλιογραφικά στοιχεία τα οποία συλλέχτηκαν από δευτερογενή στοιχεία από παλαιότερες έγκυρες μελέτες. Επίσης, έχουν συλλεγεί πρωτογενή δεδομένα από τρεις ευρωπαϊκές χώρες: την Ελλάδα, την Λετονία και την Πορτογαλία. Τα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια στη συνέχεια, αναλύονται με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, και διερευνάτε η εξάρτηση των τριών παραγόντων σε σύγκριση με το φύλο. Συμπληρωματικά, πραγματοποιείτε μια διερεύνηση της επίδρασης των ΥΚΔ αναλογικά με το φύλο η οποία αναλύεται για κάθε χώρα ξεχωριστά αλλά και συνολικά. Οι επιπτώσεις του κάθε παράγοντα αυτής της μελέτης θα συζητηθούν διεξοδικά.

Δείτε Περισσότερα