Η επίδραση της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Αρχική

Η επίδραση της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Δρ. Δημήτριος Ι. Μαδυτινός, Κωνσταντίνος Ι. Ταρινίδης, Δρ. Χαράλαμπος Τσαϊρίδης

Περίληψη

Η ανάπτυξη και η δημοτικότητα των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησαν ένα νέο κόσμο συνεργασίας και επικοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (ΥΚΔ) έχουν γίνει ένα καθημερινό και αναπόσπαστο κομμάτι σε εκατομμύρια χρήστες. Καθώς η διαδικτυακή αυτή κοινότητα αρχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικούς ρυθμούς, άρχισαν να εμφανίζονται απειλές για τους χρήστες που τη χρησιμοποιούν. Η μελέτη αυτή εξετάζει το πως η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η ιδιωτικότητα επηρεάζει την πρόθεση των χρηστών προς τη χρήση τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν και επικυρώνουν ότι υπάρχει εύκολη αποδοχή των χρηστών στη χρήση των ΥΚΔ. Το μοντέλο μας δείχνει ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη ασφάλεια και στην εμπιστοσύνη των χρηστών, στο να χρησιμοποιήσουν κάποια ΥΚΔ. Το Facebook παρέχει μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας σε αντίθεση από τα άλλα δίκτυα. Επίσης, φαίνεται ότι η αντιλαμβανόμενη ασφάλεια συγκρατεί την επίδραση της αντιλαμβανόμενης ιδιωτικότητας πάνω στον παράγοντα της εμπιστοσύνης.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Λέξεις-Κλειδιά:

Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, Εμπιστοσύνη, Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα.

JEL Classification Codes: Ζ13, Ο31, Ο33.

1254418130 Κατεβάστε το pdf αρχείο

Βιβλιογραφία

Abram, C., 2006, “Welcome to Facebook, everyone”, Facebook blog, Ανακτήθηκε στις 26-4-2011 από: https://blog.facebook.com/blog.php?post=2210227130

Acquisti, A. and R. Gross, 2006, “Imagined communities: awareness, information sharing and privacy on the Facebook”, In: Golle, P., Danezis, G. (Eds.), Proceedings of the 6th Workshop on Privacy Enhancing Technologies, Robinson College, Cambridge, UK, 36-48.

Ajzen, I. 1991, “The theory of planned behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50 (2), 179–211.

Barnes, S., 2007, “A privacy paradox: social networking in the US”. First Monday, 11 (9).

Boyd, D., 2008a, “Facebook’s privacy trainwreck: exposure, invasion, and social convergence”, Convergence, 14 (1), 13–20.

Boyd, D., 2008b, “Facebook’s privacy trainwreck”, Convergence, 14 (1), 13–20.

Buchanan, T., C. Paine, A.N. Joinson and U.-D. Reips, 2007, “Development of measures of online privacy concern and protection for use on the internet”, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(2), 157-165.

Carlson, B. 2010, “March 2.0: Success of the National Equality March relied on social media tools”, Ανακτήθηκε στις 26-4-2011 από: http://www.mediabullseye.com/mb/2010/04/march-2-0-success-of-the-national-equality-march-relied-on-social-media-tools.html#idc-container

Cheung, C., G. Chan and M. Limayern, 2005, “A critical review of online purchase behavior: empirical research”, Journal of E-Commerce in Organizations, 3(4), 1-19.

Cutillo, L. A., R. Molva and S. Strufe, 2009, “Privacy preserving social networking through decentralization”, 6th International Conference on Wireless On-demand Network Systems and Services, 145-152.

Coppola, N., S.R. Hiltz and N. Rotter, 2004, “Building trust in virtual teams”, IEEE Transactions on Professional Communication 47 (2), 95–104,

Davis, F., 1989, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology”, MIS Quarterly, 13 (3), 319–340.

Davis, F.D., R.P. Bagozzi and P.R. Warshaw, 1989, “User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models”, Management Science, 35 (8), 982–1003.

Dwyer, C., R. Hiltz and K. Passerini, 2007, “Trust and privacy concern within social networking sites: A comparison of the Facebook and MySpace”, Proceedings of the Thirteenth Americas Conference on Information Systems, Keystone, Colorado.

Fishbein, M. and I. Ajzen, 1975, “Beliefs, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research”, Boston: Addison-Wesley.

Fogel, J. and E.M. Nehmad, 2009, “Internet social network communities: risk taking, trust and privacy concerns”, Computers in Human Behavior, 25, 153-160.

Fukuyama, F., 1995, “Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity”, New York, NY: Simon & Schuster, Inc.

Gambi, S., 2009, “The development of trust within close relationships formed within social network sites”, In: Proceedings of the WebSci’09: Society On-Line, Athens, Greece, March 18-20, 2009.

Guest Editorial, 2010, “Weapons of mass communication: The securitization of social networking sites”, Political Geography, 1-4.

Hagel, J., J. Brown and L. Davison, 2009, “Measuring the forces of long term change”, The 2009 Shift Index, Deloitte Center for the Edge.

Hayden, A.M., 2009, “Facebook agrees to address Privacy Commissioner’s concerns”, Officer of the Privacy Commissioner of Canada, Ανακτήθηκε στις 6-5-2011 από: http://www.priv.gc.ca/media/nr-c/2009/nr-c_090827_e.cfm

Hee Shin, D., 2010, “The effects of trust, security and privacy in social networking: A security-based approach to understand the pattern of adoption”, Interacting with Computers, 22, 428-438.

Interactive Advertising Bureau, 2009, “1η Πανευρωπαϊκή Έρευνα Συνηθειών και Στάσεων απέναντι στο Internet και την Online Διαφήμιση” Internet & Mobile MC DC, Ανακτήθηκε στις 12-5-2011 από: http://www.iab.gr/gr/event/?evid=34

Kessler, M., 2011, “Japanese tsunami reaction from Twitter, Facebook”, Usa Today, Ανακτήθηκε στις 4-4-2011, από: http://content.usatoday.com/communities/ondeadline/post/2011/03/japanese-tsunami-reaction-from-twitter-facebook/1

LaRose, R. and N. Rifon, 2006, “Your privacy is assured—of being invaded: Websites with and without privacy seals”, New Media and Society, 8, 1009–1029.

Lee, H.Y., W.G. Kim, and Y.K. Lee, 2006, “Testing the determinants of computerized reservation system users’ intention to use via a structural equation model”, Journal of Hospitality & Tourism Research, 30 (2), 246–266.

Lewis, J.D. and A. Weigert, 1985, “Trust as a Social Reality”, Social Forces, (63) 4, 967-985.

Mayer, R.C., J.H. Davis and F.D. Schoorman, 1995, “An Integrative Model of Organizational Trust”, The Academy of Management Review (20) 3, 709-734.

Metzger, M., 2004, “Privacy, trust, and disclosure: exploring barriers to electronic commerce”, Journal of Computer-Mediated Communication, 9 (4).

Papadopoulou, P., 2007, “Applying virtual reality for trust-building e-commerce environments”, Virtual Reality, 11 (2), 107–127.

Piccoli, G. and B. Ives, 2003, “Trust and the unintended effects of behavior control in virtual teams”, MIS Quarterly, 27 (3), 365–395.

Roloff, M.E., 1981, “Interpersonal communication: The social exchange approach”, Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.

Statement of European Commissioner Kuneva, M., 2009, “Keynote Speech on the Roundtable on Online Data Collection”, Targeting and Profiling, Brussels.

Sidharth, M., R. Leslie, D. Patterson and J. Hwan Shin, 2011, “Hope for Haiti: An analysis of Facebook and Twitter usage during the earthquake relief efforts”, Public Relations Review, 37, 175-177.

Silverman, E.R., 2007, “A New Generation Reinvents Philanthropy”, Wall Street Journal, Ανακτήθηκε στις 5-5-2011 από http://online.wsj.com/public/article/SB118765256378003494.html

Van Ecke, P. and M. Truyens, 2010, “Privacy and social networks”, Computer Law & Security Review, 26, 535-546.

Venkatesh, V., and Brown, S. A. 2001, “A longitudinal investigation of personal computers in homes: Adoption determinants and emerging challengers”, MIS Quarterly, 25 (1), 71–102.

Warren, S. and L.D. Brandeis, 1890, “The right to privacy”, Harvard Law Review, 4, 193-220.

Yenisey, M.M., Α.Α. Ozok and G. Salvendy, G., 2005, “Perceived security determinants in ecommerce among Turkish University students”, Behaviour and Information Technology, 24 (4), 259–274.

Μπλάνας, Γ., 2010, “Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα ως καταλύτης εξέλιξης στην έρευνα και στην εκπαίδευση”, Prime 2010, 166-176.