Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις
Διάρκεια θητείας: 10 Νοεμβρίου 2014 έως 10 Αυγούστου 2015
Σώμα: Τεθωρακισμένα
Ειδικότητα: Υπαξιωματικός Κίνησης Οδηγός Αυτοκινήτου
Βαθμός: Δεκανέας