Μεταπτυχιακό: Διοίκησης Επιχειρήσεων (M.B.A.)
Τομέας: Οικονομικές Επιστήμες
Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καβάλα, Ελλάδα
Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: “Stress Test Εισηγμένων Εταιριών Χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Ζ-Score του Altman”, 2014 Εμπειρική έρευνα η οποία συμβάλλει στην πρόβλεψη μιας ενδεχόμενης εταιρικής πτώχευσης την περίοδο της κρίσης χρησιμοποιώντας το μοντέλο του Z-Score του Altman.
Γενικός Βαθμός: 7.51 (Λίαν Καλώς)