Φορέας: Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Αριθμός Δελτίου Επαγγελματικής Ταυτότητας: 0097343
Κατηγορία: ΄Β Τάξης
Ημερομηνία Έκδοσης: 28/7/2014