Φορέας: Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Αρ. Μητρώου: 0107020