Πτυχίο: Διοίκησης Επιχειρήσεων (B.Sc.)
Τομέας: Οικονομικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας , Καβάλα, Ελλάδα
Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: “Ανάληψη Ρίσκων, Εμπιστοσύνης και Αντιλαμβανόμενης Ιδιωτικότητας στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, Ελληνική Περίπτωση”, 2012, Εμπειρική έρευνα η οποία συμβάλλει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των νέων μέσα στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης.
Γενικός Βαθμός: 6.8 (Λίαν Καλώς)