Εταιρία: DAF  Μουλάς Α.Ε.
Θέση εργασίας: Βοηθός Λογιστή
Περίοδος: 5 Οκτωβρίου 2015 έως 12 Ιανουαρίου 2016

Κύριες Αρμοδιότητες:
1) Λογιστικές Υπηρεσίες,
2) Διαχείριση πελατολογίου,
3) Καταχώριση και έλεγχος εσόδων-εξόδων,
4) Συμβουλευτικές υπηρεσίες, κ.τ.λ.